Sygedagpenge som ledig

Du har mulighed for sygedagpenge, når du er ledig.

Når du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du for eksempel bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan som ledig opfylde beskæftigelseskravet, hvis du opfylder en af betingelserne:

  • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.
  • Du ville have haft ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg.

Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

På sygedagpenge?

Bliv klogere på forløbet og kommunens rolle.

Gå til Borger.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål til sygedagpenge?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider