Grundlovsceremoni

Her finder du information om grundlovsceremonier i Nyborg Kommune, og hvordan du tilmelder dig.

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

Under ceremonien skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Tilmeld dig næste grundlovsceremoni

Nyborg Kommune afholder næste grundlovsceremoni torsdag 23. september 2021 kl. 16 i byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg. 

Tilmeldingsfristen til denne grundlovsceremoni er overskredet.

Det er som udgangspunkt personer, der er bosat i Nyborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

Det skal du medbringe

  • Blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du får tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er meget vigtigt, at du IKKE inden ceremonien har udfyldt erklæringen.

  • Gyldig legitimation.

Gyldig legitimation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien

Efter grundlovsceremonien indsender Nyborg Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Kontakt os

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien?

Borgerservice
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider