Klageinstans mod mobning

Elever og forældre kan klage, hvis de ikke mener, der bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning.

Elever eller forældre kan få medhold i en klage, hvis:

  • Skolen ikke har en antimobbestrategi, herunder strategi for håndtering af digital mobning.
  • Skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til handlingsplanen igangsættes.
  • Skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan, eller handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet med mobning.
  • Skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om hvilke tiltag, der er vedtaget.

Hvor skal du sende klagen hen? 

Klager kan sendes til skolens leder eller på e-mail til Børn og Skole. 

Det er også muligt at indgive klagen telefonisk.

Find mere information om Den Nationale Klageinstans mod Mobning her

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til mobning?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider