Skolebus og elevtransport

Der er mulighed for transport, hvis afstanden mellem hjem og distriktsskolen er lang nok.

Vi opfordrer meget til, at forældre lærer deres børn at begå sig i trafikken, så alle – afhængigt af bopæl – på sigt kan cykle til og fra skole.

www.sikkertrafik.dk kan du få gode råd til hvordan du træner med dit barn.

Kørselsberettigede elever

For at være berettiget til kørsel gælder nedenstående afstand mellem hjem og distriktsskole.

  • 0.-3. Klasse: mere end 2,5 km
  • 4.-6. Klasse: mere end 6 km
  • 7.-9. Klasse: mere end 7 km
  • 10. klasse: mere end 9 km

Interaktivt kort

Se skoledistrikter og trafiksikre skoleveje her

De elever, hvis vej til skolen er erklæret farlig skolevej, kan ligeledes få udstedt et skolebuskort.

Du kan se kort med detaljerede oplysninger om skoledistrikter, busruter og skolevej her

Hvis eleven ikke er kørselsberettiget

Nyborg Kommune har besluttet at give elever, der ikke er berettigede til kørsel, mulighed for at købe skolebuskort til nedenstående priser.

Skolebuskortet skal bestilles for et skoleår af gangen eller for vinterhalvåret.

Nedenstående priser er gældende pr. 4. januar 2024.      

Priser

Hele året

Vinterhalvåret

2 zoner

1.352 kr

735 kr.

3 zoner

1.835 kr. 

998 kr.

4 zoner

2.415 kr.

1.313 kr.

5 zoner

2.995 kr.

1.628 kr.

6 zoner

3.574 kr.

1.943 kr.

7 zoner

4.154 kr.

8 zoner

4.637 kr.

9 zoner

5.120 kr.

10 zoner

5.603 kr.

Udgifter til cykel- eller knallerttransport

Hvis eleven er kørselsberettiget på grund af afstand, men ønsker at benytte cykel eller knallert mellem hjem og skole, godtgør Borgerservice udgiften til befordring med 0,62 kr. pr. km. (pr. 1. januar 2024).

Du anmoder om befordringsgodtgørelse via selvbetjeningen nedenfor.

Husk at indsende en opgørelse over sygedage, før godtgørelsen kan udbetales. Opgørelsen indsendes umiddelbart efter sidste skoledag.

Sådan søger du

Hvis du ønsker et skolebuskort til dit barn, skal du bruge den digitale selvbetjening, som du finder nedenfor. Har du ikke MitID, kan du printe et ansøgningsskema her.

Ansøgningsfrist for skolebuskort til vinterhalvåret er 13. september 2024.

Ansøgningsfristen for hele året er 12. april 2024. 

Hvis du ansøger efter tidsfristen, kan det ikke garanteres, at skolebuskortet er udstedt eller fornyet inden skolestart.

Hvis der skal betales for buskortet, vil ansøger modtage brev i Digital Post med betalingsinformation.

Husk at gemme skolebuskortet år for år - nye perioder bliver opdateret elektronisk. Der sendes ikke brev ud om dette. Tjek status på rejsekort på www.rejsekort.dk/rejsekortstatus 

Betjen dig selv

Ansøg om skolebuskort

Information

Vil du vide mere

Info fra borger.dk

Lovgivning

Kontakt os

Har du spørgsmål til skolebus og elevtransport?

Borgerservice
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider