Skolebus og elevtransport

Der er mulighed for transport, hvis afstanden mellem hjem og distriktsskolen er lang nok.

Undervisning i folkeskolen

Kørselsberettigede elever

For at være berettiget til kørsel gælder nedenstående afstand mellem hjem og distriktsskole.

  • 0.-3. Klasse: mere end 2,5 km
  • 4.-6. Klasse: mere end 6 km
  • 7.-9. Klasse: mere end 7 km
  • 10. klasse: mere end 9 km

De elever, hvis vej til skolen er erklæret farlig skolevej, kan ligeledes få udstedt et skolebuskort.

Du kan se et kort over trafiksikre skoleveje her

Hvis eleven ikke er kørselsberettiget

Nyborg Kommune har besluttet at give elever, der ikke er berettigedetil kørsel, mulighed for at købe skolebuskort til nedenstående priser.

Skolebuskortet skal bestilles for et skoleår af gangen eller for vinterhalvåret.

Nedenstående priser er gældende pr. 17. januar 2021.

Priser           hele året      vinterhalvåret 
2  zoner       1.236 kr.             645 kr.
3  zoner       1.662 kr.             867 kr. 
4  zoner       2.222 kr.           1.159 kr.
5  zoner       2.782 kr.           1.452 kr.

Udgifter til cykel- eller knallerttransport

Hvis eleven er kørselsberettiget på grund af afstand, men ønsker at benytte cykel eller knallert mellem hjem og skole, godtgør Borgerservice udgiften til befordring med 0,54 kr. pr. km.

Du anmoder om befordringsgodtgørelse via selvbetjeningen nedenfor.

Der skal også indberettes en opgørelse over sygedage, før godtgørelsen kan udbetales. 

Sådan søger du

Hvis du ønsker et skolebuskort til dit barn, skal du bruge den digitale selvbetjening, som du finder nedenfor. Har du ikke NemID, kan du printe et ansøgningsskema her.

Ansøgningsfrist for skolebuskort til vinterhalvåret er 16. september 2021.

Ansøgningsfristen for hele året er 8. april 2021. 

Hvis du ansøger efter tidsfristen, kan det ikke garanteres, at skolebuskortet er udstedt eller fornyet inden skolestart.

Betjen dig selv

Ansøg om skolebuskort

Information

Vil du vide mere

kontakt os

Har du spørgsmål til skolebus og elevtransport?

Borgerservice
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider