Kontakt

I Nyborg Kommune er der ansat 4 vejledere, der tager sig af uddannelsesvejledning.

Henrik Bo Christensen. Tlf. 2488 5653, e-mail: hboc@nyborg.dk 

Henrik er tilknyttet:

 • Nyborg Heldagsskole
 • Rævebakkeskolen, Afd. Lindholm + Skovpark
 • AUT - Nyborg Friskole
 • Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Uddannelsesraketten/Nyborg Ungdomsskole
 • Unge fra 15-25 fra specialområdet

Helle W. Duus. Tlf. 2167 9473, e-mail: helld@nyborg.dk 

Helle er tilknyttet:

 • Birkhovedskolen
 • Danehofskolen
 • Langtved Friskole
 • Refsvindinge Friskole
 • Unge 15-25 i Nyborg
 • Uddannelsesraketten/Nyborg Ungdomsskole

Marie Enevig. Tlf. 2023 2867, e-mail: mene@nyborg.dk 

Marie er tilknyttet:

 • Vibeskolen
 • Unge 15-25 i Ullerslev
 • Nyborg Friskole, inkl. 10. klasse
 • Nyborg Private Realskole
 • 10. klasse - Nyborg Gymnasium
 • Modtageklassen
 • Uddannelsesraketten/Nyborg Ungdomsskole

Christina Johansen. Tlf. 2021 5271 , e-mail: cjhn@nyborg.dk

Christina er tilknyttet:

 • 4Kløverskolen
 • Unge 15-25 i Ørbæk
 • Svindinge Friskole
 • 10. klasse - Nyborg Gymnasium
 • Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Uddannelsesraketten/Nyborg Ungdomsskole
 • Heltidsundervisning, Nyborg Ungdomsskole