Kvalitetsstandard for behandling af alkoholproblemer

Her kan du læse kvalitetsstandarden for behandling af alkoholproblemer i Nyborg Kommune.

Formålet med alkoholbehandling

Formålet med behandling for forbrug af alkohol er:

  • at du reducerer eller stopper dit alkoholindtag
  • at mindske de sundhedsmæssige skader, dit alkoholforbrug giver dig.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få rådgivning og/eller behandling, hvis du har et forbrug eller oplever dig afhængig af alkohol.

Du kan også få hjælp, hvis du er pårørende, samarbejdspartner eller arbejdsgiver til en person med alkoholproblemer og har brug for rådgivning. 

Hvad består hjælpen af?

Du kan få rådgivning, vejledning og hjælp til at komme ud af dine problemer med alkohol. Kommunen udarbejder sammen med dig en plan for din behandling. 

Behandling foregår som ambulante samtaleforløb med eller uden medicinsk støtte. I særlige tilfælde kan du efter Nyborg Kommunes serviceniveau tilbydes døgnbehandling. 

Du har efter lovgivningen mulighed for at få behandlingen anonymt. Hvis du ønsker det, kan vi inddrage dit netværk i dit behandlingsforløb.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Rusmiddelcenter Nyborg på tlf. 6333 8190  hvis du ønsker behandling.

Behandling iværksættes hurtigst muligt og senest inden for 14 dage. 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • at deltage aktivt i behandlingen.
  • at møde til aftaler.
  • at være aktiv i forhold til din plan.

Øvrige relevante oplysninger

Behandlingen er gratis for dig. 

Du kan også få behandling, hvis du er idømt alkoholistbehandling.

Frit valg

Du kan efter lovgivningen frit vælge mellem de kommunale ambulante behandlingstilbud og de private tilbud, der har aftaler med kommunerne. Du kan henvende dig, hvor du ønsker at få behandling. 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019