Det gule sundhedskort

Har du mistet dit sundhedskort (sygesikringsbevis) - eller er det gået i stykker - skal du bestille et nyt.

Det gule sundhedskort

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får gratis udleveret et sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort. Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Kortet/beviset er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Du kan selv bestille kortet, fra du er 15 år gammel. Forældre kan desuden bestille til hjemmeboende børn, indtil de bliver 18 år. 

Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved lægen, på sygehuset, hos kommunen og en række andre steder. På en del biblioteker bliver sundhedskortet brugt som lånerkort. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Det koster 225 kr. (2024) i gebyr at få et nyt sundhedskort, hvis du har mistet eller ødelagt det. Du skal også betale gebyr, hvis du skifter læge uden at flytte, eller hvis du ændrer sikringsgruppe eller navn.

Det er gratis at få et nyt sundhedskort hvis:

  • magnetstriben ikke virker, men kortet ellers ikke er beskadiget
  • kortet er beskadiget og mere end 4 år gammelt
  • det sker i forbindelse med flytning (Se lægeskift)
  • det sker i forbindelse med, at lægen holder op
  • det sker i forbindelse med navneskift, fordi du er blevet gift
  • et barn under 15 skal have nyt bevis, fordi en af forældrene skal have ændret.

Betjen dig selv

Bestil sundhedskort

Indhold fra borger.dk

Mere information om sundhedskortet

Kontakt os

Har du spørgsmål til det gule sundhedskort?

Borgerservice
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider