LIVA - Personlig online livsstilsvejledning

Et tilbud til dig, der ønsker online livsstilsvejledning via app'en LIVA.

Få en personlig vejleder, som følger med i din udvikling og kommer med råd, svarer på spørgsmål og hjælper med at fastholde en ny og sundere livsstil.

Tilbuddet startes op med en individuel samtale. Sammen med en sundhedsfaglig vejleder sætter du en række individuelle mål inden for eksempelvis kost, rygning, alkohol, motion eller søvn, og taler med vejlederen om, hvad der skal til for at nå målene. Vejlederen følger herefter med i din udvikling gennem LIVA applikationen, og kommer med råd, svarer på spørgsmål og hjælper med at fastholde en ny og sundere livsstil.

LIVA app'en kan downloades og installeres gennem App store eller Google Play.

Tilbuddet er til dig, der:

  • har et BMI ≥ 30 eller har et BMI ≥ 25 og en kronisk sygdom.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til  sundhedogtraening@nyborg.dk med dit telefonnr. og navn eller spørg din sagsbehandler.

Vejlederen vil herefter ringe dig op.

Tid og sted
Den indledende samtale foregår i Sundhed og Træning, Skaboeshusevej 100D, Nyborg

Kontakt os

Har du spørgsmål til LIVA?

Træning og Sundhedsfremme
Skaboeshusevej 100 D - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider