Skole- og Dagtilbudsudvalget

Skole- og Dagtilbudsudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner fra 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedr. dagtilbud.

Skole- og Dagtilbudsudvalget består af syv medlemmer.

Her kan du se medlemmerne af Skole- og Dagtilbudsudvalget

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Skole- og Dagtilbudsudvalget her.

Se dagsordener og referater fra Skole- og Dagtilbudsudvalget

Mødekalender 2021

6. januar - afholdes virtuelt
3. februar - afholdes virtuelt
3. marts - afholdes virtuelt
14. april
12. maj
2. juni
11. august
1. september
22. september
13. oktober
3. november
1. december

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skole- og Dagtilbudsudvalget?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider