Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner inden for sundhed- og forebyggelse.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesmæssige område.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af fem medlemmer.

Jan Reimer Christiansen (V) - formand
Poul Erik Knudsen (A) - næstformand
Anne Dyrhøj (V)
Jørn Gustavsen (V)
Rasmeesh T. Sambanther (A) - pt. sygemeldt
Barbara Schultz (A) - stedfortræder

Her kan du se kontaktoplysninger på medlemmerne af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget herunder.

Referat 2. december 2021

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget her.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Mødekalender 2022

 • 11. januar 2022
 • 9. februar 2022
 • 9. marts 2022
 • 6. april 2022
 • 4. maj 2022
 • 15. juni 2022
 • 17. august 2022
 • 7. september 2022
 • 28. september 2022
 • 26. oktober 2022
 • 29. november 2022

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider