Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner inden for sundhed- og forebyggelse.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesmæssige område.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af syv medlemmer.

Her kan du se medlemmerne af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget her.

Se dagsordener og referater fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Mødekalender 2021

20. januar - afholdes virtuelt
10. februar - afholdes virtuelt
10. marts - afholdes virtuelt
21. april - AFLYST
19. maj
9. juni
18. august
8. september
29. september
27. oktober
17. november
1. december

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider