Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner inden for sundhed- og forebyggelse.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesmæssige område.

Medlemmer i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Se kontaktoplysninger på medlemmerne her

Mere information

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider