Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen udpeges af byrådet for fire år ad gangen.

Valgbestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførelse af valg til byråd og regionsråd.

Valgbestyrelsen udpeges af Nyborg Kommunes nye byråd som en del af konstitueringen efter hvert byrådsvalg.

Valgbestyrelsen udpeges for en 4-årig periode og består af 5 medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af Nyborg Byråd. Valgbestyrelsens 5 medlemmer har personlige stedfortrædere.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

Medlemmer af valgbestyrelsen

Kenneth Muhs (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand
Kaj Refslund (V)
Michael Gertsen (C)
Suzette Frovin (F)

Stedfortrædere:
Søren Svendsen (V)
Lone Schmidt (A)
Anja Kongsdal (V)
Rune Christensen (V)
Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Kontakt os

Har du spørgsmål til valgbestyrelsen?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider