Klage til Planklagenævnet

Hvis du ønsker at klage over en administrativ afgørelse indenfor planområdet, skal du sende klagen til Planklagenævnet.

Du skal klage via Klageportalen

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via en digital selvbetjeningsløsning.

På hjemmesiden for Nævnenes Hus kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, blandt andet korte videovejledninger, "spørgsmål og svar", telefonnummer og mailadresse til supportfunktionen i nævnet.

Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder dig gennem forløbet med indsendelse af en klage. Der er også oplysninger om, hvilke konkrete informationer du og førsteinstansen skal sende med.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på tlf. 7240 5600, e-mail: nmkn@naevneneshus.dk.

Hvad kan påklages?

Kun retlige spørgsmål kan påklages, det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du ikke mener, at Byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Gebyret er på nuværende tidspunkt (2021) 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis:

  • klagefristen er overskredet
  • klager ikke er klageberettiget
  • Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.
  • klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves
  • du får helt eller delvist medhold i klagen. Du får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for seks måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Hotline for digital selvbetjening 6333 8000

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en digital selvbetjeningsløsning, så kan du ringe til os mandag-fredag på tlf. 6333 8000, hvor borgerservicemedarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Kontakt os

Har du spørgsmål til klager til Planklagenævnet?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider