Lokalplaner

I lokalplanen kan du se, hvad der er af bestemmelser og planer for dit lokalområde.

For større byggerier og anlægsarbejder skal der altid laves lokalplaner. En lokalplan kan omfatte alt fra et nyt boligområde eller erhvervsområde til benyttelsen af en enkelt ejendom. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering, udformning, vejadgang og friarealers udformning. En lokalplan er et juridisk bindende dokument.

På kortet kan du se, hvordan planområderne er inddelt. Nedenfor finder du links til hvert enkelt planområde, hvor du finder de forskellige lokalplaner.

Kort over Nyborg Kommune inddelt i lokalplanområder

Høringer og afgørelser

Besøg vores høringsportal

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores lokalplaner?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider