Lokalplaner

I lokalplanen kan du se, hvad der er af bestemmelser og planer for dit lokalområde.

For større byggerier og anlægsarbejder skal der altid udarbejdes lokalplaner.

En lokalplan kan omfatte alt fra et nyt boligområde eller erhvervsområde til benyttelsen af en enkelt ejendom. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering, udformning, vejadgang og friarealers udformning.

En lokalplan er et juridisk bindende dokument.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores lokalplaner?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider