Helhedsplan for Svanedammen i Nyborg

Tager du toget? Har du børn på skolerne lige ved siden af? Eller går du op i den grønne omstilling?

Nyborg Kommune vil gerne gøre det nemmere, mere trygt og mere attraktivt at komme til og fra Nyborg Station, Birkhovedskolen og Nyborg Private Realskole. Samtidig skal byen og stationen bindes sammen og kvaliteten af de grønne områder øges.

Nyborg Byråd vedtog 20. juni 2020 Helhedsplan for Svanedamsparken og stationsområdet i Nyborg.

Planen er udarbejdet af arkitektrådgiver Gehl Architects og trafikrådgiver Raw Mobility for Nyborg Kommune og DSB. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med centrale interessenter i området: Birkhovedskolen og Nyborg Private Realskole, Fynbus, Nyborg Taxa, Østfyns Pendlerforening, grundejere og naboer.

Hovedgrebet i helhedsplanen skaber et nyt attraktivt ankomstareal ved Nyborg historiske bykerne og bedre forbindelse mellem station og by. Planen bytter om på en række eksisterende og planlagte anvendelser i området for på den måde at skabe mere aktraktive bolig- og parkområder, bedre forhold for pendlere og ikke mindst en mere tryg og sikker trafikafvikling med adskillelse af de bløde trafikanter og bilpendlertrafikken til og fra stationen.

Helhedsplanen skal fungere som rettesnor for udviklingen i området de næste mange år. Planens mange projekter lægger op til en mangeårig realiseringsperiode. Nogle projekter bør udføres i den nærmeste fremtid, for eksempel af trafiksikkerhedshensyn, mens andre kan vente længere eller realiseres i mindre etaper. Trafikstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte til kompakt-busterminalen ved Nyborg Station, som er beskrevet i helhedsplanen. 

Helhedsplanen for Svanedammen var i offentlig høring i perioden fra 19. oktober - 14. december 2022. Der blev i perioden afholdt borgermøde, hvor projektet blev præsenteret af Gehl Achitects.

Helhedsplan for Svanedammen i Nyborg

Du kan se helhedsplan for Svanedammen i Nyborg her

Kontakt os

Har du spørgsmål til helhedsplan for Svanedammen i Nyborg?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider