Landsbyer i Nyborg Kommune

Det er et mål i kommuneplanen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for de ni byzonelandsbyer og for de mindre landsbyer i landzonen, hvor der er en aktiv medvirken fra borgerne.

Som tiden går, har de eksisterende landsbyplaner også brug for en opdatering, og det forventes, at det fortsat vil være et ønske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan 2017.

En samlet workshop, hvor alle opstarter landsbyplaner samtidigt, kan være en måde at muliggøre udbredelse af udviklingsplaner i de fleste landsbyer samtidigt. Ideen blev italesat første gang i efteråret 2016 i forbindelse med kommuneplanstrategimøde for landsbyerne.

Workshoppen vil være et bærende element i en proces mod udviklingsplaner for landsbyerne. En proces, hvor Nyborg Kommune understøtter og sætter rammerne, og landsbyboerne leverer indholdet.

Udviklingsplaner

Godkendt udviklingsplan for Ellested

Udviklingsplaner

Godkendt udviklingsplan for Øksendrup

Udviklingsplaner

Godkendte udviklingsplaner for Svindinge, Langå, Kullerup, Kogsbølle, Frørup og Vindinge- Rosilde- Lamdrup

Udviklingsplaner

Godkendte udviklingsplaner for Tårup, Skellerup og Refsvindinge

Kontakt os

Har du spørgsmål til landsbyer i Nyborg Kommune?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider