Byggetilladelse for erhverv

Du skal søge om byggetilladelse, før du går i gang med at bygge eller rive ned.

Forhåndsdialog

Du skal søge om byggetilladelser via Byg og Miljø, men inden du sender ansøgningen afsted, stiller vi gerne en medarbejder til rådighed, som har erfaring med byggesagstilladelser.

På den måde kan vi få en afklaring af relevante problemstillinger, inden du sender projektet til behandling. 

Kontakt Teknik, Miljø og Erhverv for en dialog om din byggesag. 

Du finder vores selvbetjening, hvor du søger om tilladelse, nederst på siden. 

Gode råd til din byggesag

  1. Søg professionel hjælp. En byggerådgiver kan hjælpe dig gennem hele processen. Er dit byggeri indplaceret i brandklasse 2-4 eller konstruktionsklasse 2-4, er der fra den 1. januar 2020 krav om, at der skal bruges en certificeret rådgiver.

  2. Søg råd og vejledning på Byg og Miljø. Det er også her, du sender ansøgningen.

  3. Få styr på lovgivning.Bygningsreglementet.dk kan du finde alle de bestemmelser, der er gældende, når du opfører nye bygninger.

  4. Brug det digitale byggesagsarkiv. Nyborg Kommune har et digitalt byggesagsarkiv. Det indeholder blandt andet tegninger på din ejendom. Du finder arkivet her

  5. Tjek, hvad der gælder for din ejendom. Du kan se, hvad der gælder for din ejendom på Nyborg Kommunes hjemmeside via fanen "Hvad gælder for mig" i Kommuneplan 2021. Find kommuneplanen her. 

  6. Læs lokalplanen grundigt. Overholder din byggeansøgning lokalplanen? Du kan finde den digitale lokalplan her.

  7. Kræver din byggesag en landzonetilladelse? Lovgivningen omfatter det åbne land og landsbyer, der ikke er byzone.

  8. Tinglysning. Der kan være ukendte tinglyste forhold på ejendommen, som kan forhindre eller begrænse et byggeri. Det kan du tjekke på Digital Tinglysning.

  9. Miljøgodkendelse. Kræver din byggesag miljøgodkendelse? Er du i tvivl om dette, kan du kontakte teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk.

  10. Spørg hellere en gang for meget. Det letter sagsbehandlingen, hvis ansøgningen er udført korrekt. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt os på byggesag@nyborg.dk eller tlf. 6333 7000.

Information

Gebyr, sagsbehandling og klage over afgørelse

Kontakt os

Har du spørgsmål til byggetilladelser?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider