Gravetilladelse

Du skal søge om gravetilladelse, hvis du skal grave i offentlige eller private veje, herunder fortove, stier, rabatter, parker med mere.

Sådan ansøger du om gravetilladelse

Du søger om gravetilladelse via vores selvbetjeningsløsning rosyweb.dk

Når du skal søge om gravetilladelse, skal dette ske så tidligt som muligt og senest otte dage før arbejdet går i gang. 

Gravearbejdet må ikke begynde, før gravetilladelsen foreligger. Entreprenøren skal have tilladelsen på gravestedet, så den kan fremvises til politi, kommunalt personale og andre, som kunne have interesse i det.

Søger du om en gravetilladelse, hvor afmærkningen for gravestedet er med hastighedsbegrænsning, ubetinget vigepligt eller signalanlæg, skal du regne med yderligere ekspeditionstid på fem dage, da kommunen skal søge om tilladelse ved politiet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Teknik, Miljø og Erhverv. 

Betjen dig selv

Søg om gravetilladelse

Kontakt os

Har du spørgsmål til gravetilladelsen?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider