Skiltning

Skal du opsætte midlertidige skilte, plakater eller andet langs offentlige veje, skal du søge om tilladelse til dette.

Midlertidig skiltning

Du skal søge om tilladelse til at anbringe midlertidige skilte, plakater og lignende ved vejen i forbindelse med begivenheder og arrangementer.

Du søger via selvbetjeningen nedenfor. 

Skiltning i det åbne land

Det er som udgangspunkt forbudt at opsætte reklameskilte i det åbne land. Der er dog en række undtagelser fra forbuddet, så både borgere, private, virksomheder og offentlige myndigheder har en række muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv og kortvarige arrangementer. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Det må du ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder plakater, lysreklamer og andre indretninger, for eksempel fastforankrede balloner, flag og køretøjer, når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.

Forbuddet er absolut og gælder i princippet, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende eller ej – for eksempel fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.

Forbuddet gælder kun i åbent land

Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves. Det vil sige om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder med videre).

Kontakt os

Har du spørgsmål til skiltning?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider