Kulturpris

Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert andet år (i ige år) på Kulturnatten Nyborg Kommunes Kulturpris, hvis formål er at belønne kulturelle initiativer, som udspringer af eller er til gavn for Nyborg Kommunes kulturliv.

Kulturprisen tildeles en enkeltperson, gruppe, forening, institution eller lignende, der i særlig grad har ydet en indsats for kulturlivet i Nyborg Kommune eller i særlig grad har gjort kommunen kendt udadtil i kulturel sammenhæng. Modtageren vil primært være professionel eller halvprofessionel og som lever af sin kunst men dygtige amatører kan også komme i betragtning. Modtageren kan have gjort sig bemærket inden for et bredt felt af kulturelle genrer, fx musik, sang, dans, billedkunst, skuespil, teater, film, litteratur, design m.fl. Det er ikke et krav, at modtageren er bosat i Nyborg Kommune.

Der lægges vægt på følgende i udvælgelsen af prismodtageren:

  • Modtageren bidrager eller har bidraget til kulturlivet i Nyborg Kommune
  • Modtageren er født eller har tilknytning til Nyborg Kommune eller modtagerens kunst har relation til Nyborg Kommune.

Alle borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner m.fl. kan indstille kandidater til Kulturprisen. Kandidater, der tidligere har været indstillet uden at modtage Kulturprisen kan indstilles igen.

I indstillingen beskrives kandidaten og det begrundes hvorfor vedkommende fortjener Kulturprisen. Hvad gør kandidaten for kulturlivet, hvem har glæde af det, hvad vil der ske, hvis vedkommende ikke ydede indsatsen? Til brug for indstillingen kn nedenstående skema benyttes.

Kultur- og Fritidsudvalget udgør priskomiteen.

Udvalget kan vælge ikke at uddele prisen, hvis det et år vurderes, at der ikke er en egnet prismodtager.

Kulturprisen skal – som et synligt bevis – være en statuette/kunstværk som laves af en lokal kunstner.

Indstillinger til Kulturprisen sendes til Kultur, Fritid og Turisme, e-mail: kulturfritidogturisme@nyborg.dk

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 13. april 2021.