Ungdomstalentpris – idræt

Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert andet år (i lige år) på Kulturnatten Nyborg Kommunes Ungdomstalentpris – idræt, hvis formål er at belønne unge mellem 15 og 25 år, som viser særlige evner og talenter indenfor idræt.

Ungdomstalentprisen gives for at anerkende og synliggøre de af Nyborg Kommunes unge, som har gjort sig særlig fortjent eller positivt bemærket og har vist sig som positive og inspirerende forbilleder for andre unge indenfor idræt.

Ungdomstalentprisen tildeles en enkeltperson eller en gruppe af unge, der i særlig grad har markeret sig indenfor idrætsområdet i eller uden for Nyborg Kommune. Der kan være tale om unge, som har boet i kommunen, men som måske ikke længere gør det.

Der lægges vægt på følgende i udvælgelsen af prismodtageren:

  • Modtageren udmærker sig på fornem vis indenfor idræt
  • Modtageren skal være bosat i Nyborg Kommune eller have været det inden for de sidste to år
  • Modtageren er mellem 15 og 25 år, når prisen uddeles.

Alle borgere, foreninger, organisationer, institutioner m.fl. kan indstille kandidater til Ungdomstalentprisen.

Kandidater, der tidligere har været indstillet uden at modtage Ungdomstalentprisen kan indstilles igen.

I indstillingen beskrives kandidaten og det begrundes hvorfor vedkommende fortjener Ungdomstalentprisen. Til brug for indstillingen kan nedenstående skema benyttes.

Kultur- og Fritidsudvalget samt tre medlemmer fra Ungdomsrådet udgør priskomiteen.

Udvalget kan vælge ikke at uddele prisen, hvis det et år vurderes, at der ikke er en egnet prismodtager.

Med Ungdomstalentprisen følger et stipendie, der skal anvendes til at dygtiggøre sig, fx ved at rejse, på 7.500 kr.

Indstillinger til Ungdomstalentprisen – idræt sendes til Kultur, Fritid og Turisme, e-mail: kulturfritidogturisme@nyborg.dk

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 13. april 2021.