Frivillighedspolitik

Hånd i hånd med frivilligheden.

Vision

Nyborg Kommune er en kommune, hvor frivillige, foreninger og aktive
medborgere bliver mødt med åbenhed og velvilje.

Vi vil fremme det gode initiativ og understøtte borgernes engagement
og lyst til at involvere sig.

Vi vil motivere til social ansvarlighed, nye fællesskaber og samarbejdsflader.
Frivilligområdet formes hånd i hånd med frivilligheden.

Du kan læse vores frivillighedspolitik her