Puljer og tilskud til foreningsarbejde og aftenskoler

Søg økonomiske midler til foreningsarbejde, aftenskoler, forsamlingshuse og lignende.

Grundlag for tilskud (Nyborgordningen)

Grundlaget for at modtage tilskud er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening med vedtægter og er hjemmehørende i Nyborg Kommune.

Der kan ikke ydes tilskud efter Folkeoplysningsloven til en virksomhed med et kommercielt sigte.

Puljer

Tilskud

Lån af lokaler

Børneattest

Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal afgive erklæring til kommunen om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester.

Reglerne omfatter også folkeoplysende foreninger, der normalt ikke har aktiviteter for børn under 15 år, for eksempel aftenskoler og voksenforeninger.

Erklæringen skal afgives en gang årligt i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler og sker ved afkrydsning på respektive ansøgningsskemaer.

Erklæringen kan også afgives med foreningens digitale signatur.

Hvis erklæringen ikke afgives, kan der ikke udbetales tilskud eller anvises lokaler til foreningen.

Hent erklæring om indhentelse af børneattest her

Kontakt os

Har du spørgsmål til puljer og tilskud til foreninger?

Kultur, Fritid og Turisme
Torvet 2B - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider