Nyhed, tilføjet 20. apr. 2023

Affaldssortering i det offentlige rum

1. april blev et pilotprojekt for affaldssortering i det offentlige rum i Nyborg Kommune søsat.

1. april begyndte et foreløbigt etårigt pilotprojekt for affaldssortering i det offentlige rum i Nyborg Kommune, og siden da har man skullet sortere sit affald 20 udvalgte steder i kommunen.

Pilotprojektet kører indtil april næste år. Der sorteres affald i fem fraktioner på 20 steder fordelt i hele kommunen. Stederne er udvalgt på baggrund af affaldsmængder ved kommunens nuværende affaldsspande.

Til april 2024 evalueres projektet med affaldssorteringen de 20 steder med henblik på en stepvis udvidelse af affaldssortering til øvrige relevante steder i det offentlige rum i Nyborg Kommune.

Indtil videre har brugerne af spandene taget rigtig godt i mod de nye affaldsspande og sorteret deres affald efter forskrifterne. Vi er derfor positive omkring projektet om affaldssorteringen i det offentlige rum i Nyborg Kommune.

Information om affaldssorteringen

Der sorteres i tre spande på følgende måde:

1. Restaffald

2. Plastaffald samt mad- og drikkekartoner

3. Glas og metal

Fuldstændig på samme måde som i husholdninger og i institutioner. Derudover sættes der taktile info-skilte op, så alle har mulighed for at sortere deres affald på rette vis.

Del af Klimaplan

Statens ressourceplan opfordrer til, at kommunerne har fokus på affaldssortering i det offentlige rum, men der er intet krav til, at kommunerne indfører det. Affaldssorteringen i det offentlige rum er en del af Nyborg Kommunes klimaplan, og derfor implementeres ordningen nu.

På Fyn er der på nuværende tidspunkt kun affaldssortering i det offentlige rum i én anden kommune.

For yderligere oplysninger, kontakt

Mogens Michael Møller, fagchef for bæredygtighed i Nyborg Kommune. Tlf. 2945 3248.

Søren T. Lassen, presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk