Nyhed, tilføjet 27. sept. 2022

Arkitekturens Dag 2022

Arkitekturens Dag 2022 ’Stedsans’ åbner i glasgangen på Nyborg Bibliotek mandag 3. oktober kl. 11.

På Arkitekturens Dag 2022 ønsker Nyborg Kommune, at præsentere projekter der fremhæver og forskønner vigtige byrum i Nyborg bykerne. Projekterne forbinder byrummene og gør forbindelsen for forgængere mere attraktiv. Projekterne forskønner byen og afdækker vigtige dele af byens historie.

Temaet for Arkitekturens Dag 2022 er ‘Stedsans’. Stedsans er en tilgang, der betyder, at man udvikler og bygger med sans for stedets særlige identitet, kvaliteter og udfordringer – dét særlige, der gør det enkelte sted til lige præcis sit sted og ikke til andre steder.

I en tid med et akut behov for at udvikle byer, byggerier og landskaber med øje for klima og bæredygtighed, og en bevægelse mod det lokale, er der kommet et fornyet fokus på stedets kvaliteter, naturressourcer og kulturarv blandt arkitekter, planlæggere og bygherrer. Alt dét, som beriger og berører os og giver stedet identitet og ånd.

Arkitekturens Dag arrangeres af Arkitektforeningen.