Nyhed, tilføjet 15. apr. 2024

Datafejl havde ikke konsekvenser for borgerne

En gennemgang af det databrud, der blev opdaget i marts, slår nu fast, at it-fejlen ikke har haft konsekvenser for nogle borgere eller deres sag.

Da Nyborg Kommune i marts opdagede en datafejl, hvor en lang række mails mellem myndigheder i første omgang ikke var kommet frem, var vi opmærksomme på op mod 7 sager, der er blevet undersøgt grundigt for at finde ud af, om databruddet har påvirket eller fx forsinket sagsbehandling. Det har vist sig ikke at være tilfældet.

Det har således ikke haft konsekvenser for nogle borgere, at 913 sikre mails mellem Nyborg Kommune og andre myndigheder i en årrække blev midlertidigt blokeret af en fejl i Nyborg Kommunes it-system. Derudover har en gennemgang af sagerne enkeltvis også vist, at langt størstedelen af de mails, der i første omgang blev blokeret, siden er blevet genfremsendt til den rette modtager. Øvrige henvendelser er også blevet håndteret fx med telefonsamtaler.

Nyborg Kommune har efter databruddet bestilt en ekstern gennemgang af it-området, der skal kortlægge, om der er flere fejlopsætninger i systemerne samt hvordan området organiseres optimalt for at tage højde for fremtidens udfordringer.

Vi tager det her meget alvorligt. Selvom fejlopsætningen fra år tilbage ikke har haft konsekvenser for borgerne, så har det forståeligt givet anledning til bekymringer for it-sikkerheden i Nyborg Kommune. Med den eksterne hjælp fortsætter vi vores gennemgang af alle systemer med fokus på, at sikker post til og fra kommunen håndteres helt efter reglerne, og derudover opruster vi også på undervisningen af vores medarbejdere.

Anders M. Sørensen, vicekommunaldirektør