Nyhed, tilføjet 24. aug. 2022

Innovation Award 23

Temaet for Innovation Award 23 bliver bæredygtighed og FN's verdensmål.

I 2021 tog Nyborg Kommune initiativ til en innovationskonkurrence for unge – man kaldte den ”Innovation Award 21”. Nyborg Kommune ønskede med denne indsats at sætte et ekstraordinært fokus på netop innovation blandt kommunens unge under 25 år.

Det første Innovation Award-arrangement blev gennemført og med stor interesse af såvel virksomheder, Nyborg Kommune som Nyborg Gymnasium og de deltagende unge.

Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg har efterfølgende besluttet at støtte dette initiativ ved at gentage succesen i 2023.

Årets tema bliver bæredygtighed og FN’s verdensmål. Dette er grundet ønsket om at fremme den bæredygtige tankegang og handlinger til gavn for Nyborgs borgere, erhvervsliv og organisationer.
Det er endvidere målet at bringe uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen endnu tættere sammen i et samarbejde om udvikling af kommunens unge. Yderligere er målsætningen at nedsætte gennemsnitsalderen for iværksættere i Nyborg Kommune.

Flere lokale virksomheder og organisationer er inviteret til at beskrive en case, som deltagerne skal arbejde ud fra.

Vi forventer, at der vil være cases fra erhvervslivet, Nyborg Kommune Bæredygtig Udvikling, velfærdsektoren, kulturområdet og naturligvis ”freestyle”, hvor næsten alt er tilladt. I alt 10 cases.

Arrangementet er målrettet alle unge under 25 år som bor, er under uddannelse eller arbejder i Nyborg Kommune.

Hvad går opgaven ud på:
Teamet præsenterer en idé, ydelse eller et produkt, som kan gøre en forskel og som skiller sig ud i hverdagen for borgere, virksomheder, eller klimaet og naturen.Foreløbigt program for dagen:

Torsdag 13. april 2023 kl. 9.00-15.00 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13.

09.00 Velkomst til Innovation Award 23 fra scenen.
09.10 Indlæg fra virksomheden Danfoss.
09.45-13.00 De deltagende teams pitcher deres idé/opfindelse
13.00 Indlæg fra en lokal virksomhed.
13.15 De 3 teams med højeste pointscore pitcher igen fra scenen.
13.45 Indlæg ved dagens hovedgæst Casper Blom.
14.35 Præmieoverrækkelse, herefter tak for i år og på gensyn.

Hvordan vil de unge blive bedømt:
Dommerne, som er lokale erhvervsfolk, vil bedømme hver pitch ud fra tre kriterier:

• Hvordan var formidlingskompetencen?

• Idéens/opfindelsens relevans, og løser den et behov?

• Er idéen/opfindelsen implementérbar?

Der gives fra 1-10 point ved hvert kriterie. 1 gives for den ringeste præstation og 10 gives for særklasse, naturligvis taget i betragtning at det er unge mennesker i udvikling, vi har at gøre med.

Dommerpanelets point samles og tælles løbende sammen. Efterfølgende præsenterer de tre teams med flest point i finalen. I finalen vil dommerne votere og samlet give point for hver af de 3 præstationer. Herefter udråbes første-, anden- og tredjepladsen.

Kan man vinde præmier?
Ja, udover et diplom forventer vi, at præmierne i 2023 atter vil være som følger:
1. præmie kr. 10.000
2. præmie kr. 4.000
3. præmie kr. 1.000

Tilmelding:
Deltagerne vil blive screenet af de enkelte uddannelsesinstitutioner, inden de går videre til Innovation Award 23. De enkelte hold skal være tilmeldt senest 31. januar 2023.
Man kan tilmelde sig som enkeltperson eller som et hold på maks. fire personer.

Vi glæder os til dette spændende arrangement, hvor alle er velkomne til at kigge forbi.Styregruppen for Innovation Award 23 er:

  • Birgitte Veje Bredahl, Nyborg Gymnasium
  • Hanne Toft, Nyborg Gymnasium
  • Gitte Ohrt Rosenbaum, Nyborg Gymnasium
  • Mette Helding Madsen, Skole og Kultur
  • Tina Villadsen, Nyborg Kommune – Erhverv & Bæredygtig Udvikling
  • Ann Dyhrberg Larsen, Nyborg Kommune – Erhverv & Bæredygtig Udvikling
  • Stig Bøgh, Nyborg Kommune – Erhverv & Bæredygtig Udvikling

Vil du vide mere, skriv til erhverv@nyborg.dk