Nyhed, tilføjet 31. aug. 2021

Innovationsdag 8. november 2021

Mandag 8. november 2021 afholder Erhverv & Vækst i samarbejde med blandt andet Nyborg Gymnasium for første gang ”Innovation Award 21”.

Målsætning

Formålet med afvikling af et årligt innovationsarrangement i Nyborg Kommune er at booste innovationen, og specielt at sætte større fokus på innovation og kreativitet blandt unge.
Det er også vores mål at bringe uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen tættere sammen i et samarbejde om udvikling af innovation. Yderligere er målsætningen at nedsætte gennemsnitsalderen for iværksættere i Nyborg Kommune.

Deltagere

Arrangementet er målrettet alle unge under 25 år som bor, er under uddannelse eller arbejder i Nyborg Kommune. I 2021 afvikles Innovation Award i samarbejde med Nyborg Gymnasium samt Ungdomsskolen, FGU og VUC, men alle kan deltage.

Tilmelding

Deltagere fra Nyborg Gymnasium vil blive screenet af Nyborg Gymnasium, inden de går videre til Innovation Award 21. Nærmere information og tilmelding gennem egen underviser eller ved henvendelse til Sanne Møller Skovgaard på e-mail: sms@nyborg-gym.dk 

Deltagere fra Ungdomsskolen, FGU og VUC kan i første omgang kontakte deres lærer/kontaktperson. Ellers kan man sammen med øvrige interesserede i Nyborg kommunen, der måtte ønske at vide mere og evt. vil deltage, kan kontakte Erhverv & Vækst direkte for nærmere information og tilmelding. Kontakt Stig Bøgh på e-mail: stb@nyborg.dk 

Man kan tilmelde sig som enkeltperson eller som et hold på max. 4 personer.
Deltagerne vil herefter blive omtalt som ”team”, uanset om det er enkeltperson eller en gruppe.

Sidste frist for tilmelding er mandag 25. oktober 2021.

Information

Vil du vide mere om innovationsdagen

Kontakt os

Vil du vide mere om Innovation Award 2021?

Erhverv og Vækst
Nørregade 1, 1.sal - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider