Nyhed, tilføjet 12. aug. 2022

Klimaplan for Nyborg Kommune

Nyborg Kommune nærmer sig en færdig klimaplan, der beskriver hvordan kommunen bliver CO2-neutral senest i 2040 og bliver robust mod klimaforandringerne.

Udkastet til klimaplanen ligger nu på vi.skaber.nyborg med det formål, at interesserede kan læse rapporten og komme med kommentarer eller idéer til eventuelle ændringer. Udover rapporten der ligger på vi.skaber.nyborg, bliver der udarbejdet en læsevenlig klimaplan, der henvender sig til borgere og virksomheder i kommunen. Rapporten på vi.skaber.nyborg er opbygget til at opfylde helt bestemte krav, til dem der skal certificere Nyborg Kommunes klimaplan.

Vi vil tage kommentarer og idéer med i det videre arbejde mod den endelige udgave, der skal vedtages i byrådet i efteråret.