Nyhed, tilføjet 02. dec. 2022

Kulturarvsfolderne er nu tilgængelige for alle

Det er nu muligt at dykke ned i Nyborgs spændende kulturarv, uanset hvor man befinder sig.

Hvert sogn i Nyborg har nemlig fået sin egen folder med sognets kulturarv og historie, og disse foldere en nu tilgængelige digitalt.

I løbet af 2020-22 har Nyborg Kommune og Østfyns Museer registreret kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer. Dette gennem forskning og ikke mindst dialogmøder med borgerne, hvilket har resulteret i en flot kulturarvsfolder for hvert sogn. I november blev det sidste dialogmøde afholdt, og de sidste foldere distribueret, og et stort forsknings- og formidlingsarbejde har nået en milepæl.

- Nyborgs rige kulturarv er med til at skabe stor værdi for både byens borgere og erhvervslivet i Nyborg Kommune. Vi er glade for, at vi nu har fået registreret kulturarven i både landdistrikter og centerbyer, og at det hele er samlet i 18 flotte foldere, der senere bliver til en bog. Det er en del af det vigtige arbejde med at fremtidssikre og tydeliggøre kulturarven i hele kommunen, siger Peter Wagner Mollerup, formand for Erhvervs- og udviklingsudvalget i Nyborg Kommune.

- Igennem to år har vi registeret kulturarven i Nyborg Kommune ved kildeindsamling samt gode samtaler med borgere ved dialogmøder i hvert sogn. Det har været en spændende og givende proces, og stor tak til alle de borgere, der er mødt op til møderne og har delt deres historier, lyder det fra museumsinspektør Ditte Larsen.

Der er blevet udgivet 18 foldere for samme antal sogne i Nyborg, og hver folder indeholder både by- og kulturhistorie, samt sagn og folklore. Alle disse foldere kan enten fås i fysisk form på Borgmestergården, i museets administration på Tinghuset, eller også kan de hentes digitalt på Nyborg Slots hjemmeside, således at både borgere og turister har mulighed for at få viden om kulturarven på Østfyn.

Se alle folderne her

En bog på vej

Men selv om dialogmøder og det store arbejde med foldere nu er afsluttet, er der stadig masser af østfynsk kulturarv på programmet på Østfyns Museer. Forskningsarbejdet med de mange gode input fra dialogmøderne skal nemlig samles i en bog, hvor man kan finde historierne fra Nyborg og omegn.

Om Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn

I 2020-2022 har Østfyns Museer og Nyborg Kommune registreret kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer, således at kulturarven kan skabe værdi for kommunens borgere og erhvervsliv.

Formålet med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes Landdistrikter og Centerbyer er tydeliggøre de unikke historier, bevaringsværdige kulturmiljøer og den kulturarv, der stadig er aflæselig i alle Nyborg Kommunes landdistriktssogne og Centerbyer den dag i dag.

Østfyns Museer og Nyborg Kommune udarbejdede i 2019 en Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn (KAMP). Kulturarvsmasterplanen for Nyborg fungerer i dag som et styringsredskab til at fremtidssikre, udvikle og tydeliggøre kulturarven i byen.

Læs mere om KAMP her