Nyhed, tilføjet 09. juni 2022

Mænds sundhedsuge 2022

I uge 24 bakker Nyborg Kommune op om det internationale fokus på mænds mentale sundhed og trivsel i hverdagen.

I Nyborg Kommune ønsker vi at fremme mental sundhed og trivsel. Derfor bakker vi op om kampagnen Mænds sundhedsuge i uge 24 og sætter fokus på hvordan aktivitet, meningsfuldhed og fællesskaber, kan bidrage til at fremme mental sundhed og trivsel i hverdagen.

Mandag 13. og tirsdag 14. juni afholdes naturarrangementet Fædre og Flammer for Far og Barn (4.-6.klasse) for at inspirere fædre til at bruge naturen til gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. Der er fortsat åbent for tilmelding på sund@nyborg.dk eller tlf. 6333 8107.

Mænds sundhedsuge er en international kampagne, som hvert år i uge 24 sætter spot på mænds sundhed. I 2022 er der særligt fokus på den mentale sundhed fordi der er stor forskel på mænd og kvinder når det kommer til bl.a. diagnosticering og behandlingen af mental mistrivsel og psykiske lidelser. Tre gange så mange kvinder som mænd får psykologhjælp henvist fra deres læge og mænd med psykiske lidelser lever 20 år kortere end mænd generelt – mens kvinder med psykiske lidelser lever 10 år kortere end kvinder generelt.

- I Nyborg Kommune er der hjælp at hente, hvis man oplever at mistrives eller har svært ved at tackle hverdagens udfordringer. Sundhed og Forebyggelse afholder løbende Mestringskurser og forløbet Sund i Naturen, som begge henvender sig til borgere som oplever mentale udfordringer, udtaler formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Reimer Christiansen. På kurserne arbejdes der i fællesskab med redskaber, som kan bidrage til at fremme mental sundhed og trivsel.

Se mere her

Hvis du ønsker mere information om vores kurser og sundhedstilbud, så kontakt Sundhed og Forebyggelse på sund@nyborg.dk eller tlf. 6333 8107.