Nyhed, tilføjet 29. mar. 2022

Ny leder af Ravnekæret i Nyborg Kommune

Anne-Marie Hesselhøj Madsen er pr. 1. april 2022 ansat som leder af Ravnekæret i Nyborg.

Anne-Marie har siden 1. februar 2021 været konstitueret leder i Ravnekæret, souschef siden 2000 og pædagog i Ravnekæret siden 1994.

Pædagoguddannelsen er gennemført ved Socialpædagogisk Seminarium i Odense og afsluttet i 1984.

Der er et stort ønske om forbedre praksis i Ravnekæret til at være et sted hvor bl.a. fællesskabet, inddragelse, kerneopgaven, barnets perspektiv og relationsarbejdet er i fokus og hvor børn, forældre, personale trives og udvikles. Endvidere er der fokus på at skabe de bedste rammer for børnenes lege- og deltagelsesmuligheder, hvor de voksne støtter børnene i at lege med hinanden.

Anne-Marie er 62 år, bor i Nyborg og er mor til 3 voksne piger og mormor. Fritiden bliver brugt med familie og venner og ture ud i naturen på alle årstider.

For yderligere oplysninger, kontakt

Torben Birk Rosbach, børnechef. Tlf. 6333 7122 / 4043 7460, e-mail: tor@nyborg.dk