Nyhed, tilføjet 07. jan. 2022

Restaureringen af Landportens tag er nu færdiggjort

Restaureringen af Landportens tag er nu færdiggjort. Hele konstruktionen er i efteråret blevet efterset og sat i stand, og de mørnede gamle tagsten er blevet udskiftet med nye vingetegl, der passer til den gamle bygning.

Konstruktionen var generelt i god stand men enkelte steder viste det sig nødvendigt at udskifte dele af trækonstruktionen på grund af råd i tømmeret.

Ved samme lejlighed er alle tagvinduer, herunder de store Velux-vinduer, blevet udskiftet med nye mindre vinduer af støbejern, så taget har fået det historisk rigtige og smukke præg.

Landporten er en byens ældste og mest imponerende bygninger og del af Nyborg fæstning. De ældste dele af bygningen stammer helt tilbage fra Christian 3.’s tid, og den nuværende udformning stammer fra 1660’erne. Under fæstningens tid var Landporten den ene af to adgangsveje ind i Nyborg fæstning, den anden var ved havnen. Landporten har et tøndehvælv, der er 40 m langt, og det er dermed landets længste.

Arbejdet er udført i et samarbejde mellem Kissendrup Tømrer og Snedker A/S, Arkitektfirmaet Arne Birk, Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.