Nyhed, tilføjet 24. jan. 2023

Slotsudstilling i nye rammer

Siden 2018 har du kunne få information om Slotsprojektet i formidlingspavillonen ved slotssøen. Nu flyttes udstillingen til mere hyggelige lokaler på Borgmestergården.

Fremover kan du få viden om Slotsprojektet på Borgmestergården. Formidlingspavillonen, der lige nu står på parkeringspladsen bag ved Tinghuset, nedlægges nemlig, og informationstavler samt genstande fra restaureringen og arkæologiske udgravninger flyttes til Borgmestergården efter aftale med de tre parter bag pavillonen, Slots- og Kulturstyrelsen, Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Østfyns Museer.

På Borgmestergården bliver der oprettet et særligt rum på førstesalen, kun dedikeret til slottet og det igangværende slotsprojekt, og alle interesserede kan derfor få viden om projektet i Borgmestergårdens åbningstid. Ligeledes vil det stadig være muligt at møde museets frivillige slotsguider på faste tidspunkter.

Udvidede åbningstider og bedre forhold

- Når Borgmestergården åbner 1. april, så bliver det med gratis entré for alle. Derfor giver det rigtig god mening at flytte udstillingen om Slotsprojektet ind på den hyggelige købmandsgård. Her er længere åbningstider, bedre forhold for både gæster og slotsguider, og så binder det historien om slottet og Nyborg by sammen på en rigtig fin måde. Vi glæder os meget til at byde folk velkommen i den nye udstilling, når Borgmestergården åbner igen til påske, siger Mette Ladegaard Thøgersen, afdelingsleder ved Østfyns Museer for Kulturhistorisk afdeling og Nyborg Slot.

Ombygning af Nyborg Slot og by

Formålet med udstillingen, der flyttes til Borgmestergården, er at give information om det store slotsprojekt. Her kan du opleve fund fra de arkæologiske udgravninger, eksempler på materialer brugt i restaureringen, billedplancher og meget andet.

Læs mere om slotsprojektet her