Nyhed, tilføjet 01. maj 2024

Solceller skal ikke kun være en gevinst for klimaet

Naboer, natur og kulturarv skal sikres og involveres langt bedre, når kommende solceller skal placeres i Nyborg Kommune. Fremover vil ansøgninger om at sætte solceller op blive bedømt ud fra en række nye kriterier, der skal motivere energiudviklere til at tage større hensyn til det område, hvor de ønsker at etablere solcelleanlæg. Det har Byrådet i Nyborg Kommune netop vedtaget.

Når landmænd og udviklingsselskaber fremover søger om tilladelse til at opstille solceller på marker og større jordarealer, vil Nyborg Kommune ikke længere tage stilling til solcelle-ansøgninger fra sag til sag og alene lade kommuneplanen styre, om der gives grønt lys eller ej.

Senest fra juni måned indfører Nyborg Kommune et nyt sæt screeningskriterier, der skal sikre, at naboer og lokalområdet i højere grad inviteres med og involveres i processen samtidig med, at der tages større hensyn til klima, natur og kulturarv.

Det sker for at få et helhedsblik på den samlede arealudnyttelse og placering af solcelleanlæg i kommunen:

- Nyborg har en målsætning om 100% grøn strøm inden 2030. Lige nu oplever vi rigtig stor efterspørgsel efter at opstille solceller flere steder i Nyborg Kommune. Men vi har med store anlæg at gøre, som vi skal leve med i mange år frem. Derfor er det vigtigt, at vi nu får nogle spilleregler, så vi kan sammenligne og udvælge de allerbedste solcelleprojekter, der skaber mest værdi – ikke kun for klimaet – men for flest muligt lokalt, siger Per Jespersen (A), formand for Klima- og Naturudvalget.

Årlig ansøgningsrunde

Med den nye procedure åbner Nyborg Kommune for en årlig ansøgningsrunde, hvor alle ansøgninger samles i én pulje og bliver bedømt efter det nye ”pointsystem”. Der er ikke tale om absolutte kriterier, men en sammenligning mellem projekterne. Her vil temaer som ’skaber det merværdi for kommunen og borgerne?’ vægte højt og også blive afgørende for, om lodsejere kan få lov at sætte solceller på deres mark.

- Det er en vigtig sag både for mig og hele kommunen, fordi den handler om at tage de nødvendige, store skridt i en mere bæredygtig retning sammen med udviklere og borgere. Vi skal blive grønnere samtidig med, at vi passer på vores unikke lokalområder og smukke landskaber. At hjælpe erhvervslivet og lytte til borgerne kan godt gå hånd i hånd – det er den her sag et eksempel på, siger borgmester Kenneth Muhs (V) og tilføjer:

- Jeg glæder mig meget til at følge vores ambition om at producere mere grøn strøm samtidig med at solcellerne skaber værdi i hele Nyborg Kommune.

 

Der åbnes for ny pulje hvert år. Første gang med ansøgningsfrist ultimo september 2024 og igen i 2025.

Ansøgningsskema og endelige ansøgningsdatoer offentliggøres snart.

For yderligere oplysninger, kontakt

Heidi Callesen, presseansvarlig. Tlf. 2973 4311, e-mail: heica@nyborg.dk 

Fakta

 • Nyborg Kommune har en målsætning om 100% grøn strøm i 2030 – dvs. el-produktion fra sol og vind skal svarer til kommunens samlede strømforbrug.
 • Ansøgninger om opsætning af vedvarende energianlæg vurderes ud fra kommuneplan og anden gældende lovgivning, samt efter graden af
  • hensyn til klima og natur og rekreative formål
  • landskabelig tilpasning
  • merværdi for borgere
  • realistisk tidsplan
 • Ansøgningskriterier og endelige ansøgningsdatoer offentliggøres snart.
 • Alle ansøgninger for 2024 evalueres ultimo 3. kvartal.
 • Der åbnes for ny ansøgningsrunde i 2025.
 • Når projekter er valgt, skal de stadig gennemgå en lokalplan- og miljøvurdering.
 • Borgerenergifællesskaber er ikke omfattet af kriterierne.