Sundhed og Ældre

Find kontaktoplysninger, åbningstider og ansvarsområder her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sundhed og Ældre?

Sundhed og Ældre
Nørrevoldgade 14 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Ansvarsområder

 Sundhed og Ældre har blandt andet ansvar for:

 • Børnefysioterapi/ergoterapi 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme
 • Støtte til frivilligt socialt arbejde
 • Genoptræning
 • Pleje og omsorg - plejecenter/ældreboliger
 • Sygepleje
 • Demensindsatser
 • Hjælpemidler
 • Praktisk bistand
 • Madleverancer
 • Dagcenterfunktioner
 • Seniorråd
 • Forebyggende hjemmebesøg

Kontakt

Har du spørgsmål til sundheds- og ældrechefen?

Solveig Christiansen

sundheds- og ældrechef