Beredskabsplan for vandværkerne

Beredskabsplan for almene vandforsyningsanlæg (vandværker) er et tillæg til den overordnede beredskabsplan i Nyborg Kommune.