Ret til indsigt

Formålet med indsigtsretten er, at give dig mulighed for at få oplyst, hvilke personoplysninger kommunen behandler om dig.

Sådan får du indsigt

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal bede om indsigt. Det kan ske via e-mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse til kommunen.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om indsigt.

Det kan være, at kommunen beder dig præcisere din anmodning om indsigt for at forkorte sagsbehandlingstiden. 

Svar på indsigtsbegæringen

Nyborg Kommune skal behandle din indsigtsbegæring inden for fire uger fra modtagelsen.

Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan besvare indsigtsbegæringen inden for fire uger, skal kommunen underrette dig om, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, og hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Kommunen vil besvare din indsigtsanmodning ved at fremsende en kopi af oplysningerne til dig.

Indholdet af indsigten

Hvis kommunen behandler personoplysninger om dig, skal besvarelsen af indsigtsanmodningen indeholde meddelelse om:

  • hvilke oplysninger der behandles
  • behandlingens formål
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne
  • hvorfra oplysningerne stammer
  • hvilket tidsrum kommunen opbevarer oplysningerne
  • din ret til at få berigtigelse/sletning eller begrænsning af/indsigelse mod behandlingen
  • retten til at klage til Datatilsynet

Her kan du ikke få indsigt

Der er visse typer af oplysninger, som kommunen - på grund af databeskyttelsesreglerne - ikke kan give indsigt i.

De vigtigste undtagelser er:

  • afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til dig
  • afgørende hensyn til offentlige interesser
  • hensynet til forretningshemmeligheder eller ophavsret

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside