Whistleblowerordning

Nyborg Kommune har siden 1. august 2019 haft en whistleblowerordning.

Ordningen har i forbindelse med implementeringen af Whistleblowerdirektivet fra EU gennemgået mindre ændringer, som er trådt i kraft 17. december 2021.

Nyborg Byråd har besluttet, at whistleblowerordningen kun kan benyttes af kommunens ansatte.

Whistleblowerordningen kan benyttes til indberetninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser eller øvrige alvorlige forhold inden for Nyborg Kommune, som fx grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper eller interne retningslinjer.

De ansatte indberetter via en whistleblowerportal, og de kan vælge at indberette anonymt.

Nyborg Kommune har indgået aftale med advokatselskabet Norrbom Vinding om administration af whistleblowerordningen.

Årlig rapport 2023

Det følger af § 27 i Lov om beskyttelse af whistleblowere, at kommunen én gang årligt på hjemmesiden skal offentliggøre en beretning om antallet af modtagne indberetninger, temaerne for indberetningerne, status på opfølgningen m.v.
Der er i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 indkommet 3 indberetninger, hvoraf 2 faldt uden for ordningen.

Beretningen kan ses her