Bredbånd i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune ønsker god bredbåndsdækning i hele kommunen.

Derfor opfordrer vi til at borgere, der ønsker en bedre bredbåndsdækning på deres adresse, går sammen i lokalområdet og søger bredbåndspuljen i 2019. Det er Energistyrelsen, der står for bredbåndspuljen, og de kan hjælpe med spørgsmål angående ansøgninger og tekniske spørgsmål relateret til bredbåndspuljen.

Kort om bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen giver mulighed for, at lokale sammenslutninger søger om statsligt tilskud til etablering af bredbåndsløsninger.

Annonceringsfristen er 18. september 2019, men det må påregnes at gå i gang med processen for en ansøgning væsentligt før. Erfaringsmæssigt er dette noget som kræver god tid og gode lokale kræfter, så der opfordres til at gå i gang så tidligt der er muligt. 

For viden om hvad der kræves af en ansøgning til bredbåndspuljen 2019, kan du læse om mulighederne på linket nedenfor.

www.ens.dk/bredbaandspulje

Har du spørgsmål til kommunen om bredbånd? 

Har du spørgsmål til kommunen om bredbånd, kontakt Dennis Hansen, byplanlægger og geograf, tlf. 6333 7926, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Vi hjælper med vidensdeling og oplysninger om dine muligheder som borger. Af hensyn til den fri konkurrence må kommunen som hovedregel ikke yde økonomisk støtte til etablering af privat bredbånd. Til gengæld må vi gerne formidle kontakten mellem leverandør og kunder, såvel som kontakten mellem borgere i nær- og lokalområdet, og hjælpe leverandørerne til at se, hvor der er interesse for bredbånd.

Hvad kan du gøre som borger?

Jo flere der er interesseret i at købe bredbånd i et område, jo nemmere bliver det at hjælpe hinanden med at samle et projekt, hvor i sammen søger bredbåndspuljen 2019. Hvis du kan samle dine naboer og andre i lokalområdet, kan det være, at leverandørerne begynder at se en god mulighed for at udbyde bredbånd. Det er der efterhånden mange eksempler på rundt om i landet.

Nyttige links

Energistyrelsen arbejder i disse år med bedre bredbåndsforbindelse til borgerne. Gennem linkene nedenfor kan du finde råd og vejledning fra Energistyrelsen.

På tjekditnet.dk kan du se, hvad der udbydes af bredbånd og mobildækning på netop din adresse.

www.tjekditnet.dk

På mastedatabasen kan du se placeringen af eksisterende og planlagte antenner nær dig.

www.mastedatabasen.dk

På Energistyrelsens hjemmeside ens.dk/guide kan du se, hvad du kan gøre som borger for at få bedre dækning, f.eks. ved at samle lokalområdet og arbejde for at få leveret bredbånd der, hvor du bor.

www.ens.dk/guide

Liste med lokale initiativer og ildsjæle

Hvis du vil starte et bredbåndsprojekt op i dit område, kan vi skrive dine kontaktoplysninger på en liste herunder, så borgere fra dit lokalområde lettere finde dig, hvis de også gerne vil være med. Henvend dig til planlægger Dennis Hansen på mail deh@nyborg.dk, hvis vi skal skrive dine kontaktoplysninger her.  

Liste med lokale ildsjæle

 

 

Sidst opdateret 05. juli 2019