Før du bygger

Overvejer du et byggeprojekt?

Overvejer du et byggeprojekt - stort eller lille - er det en god idé først at undersøge,

 • om der på den ejendom, hvor byggeriet ønskes opført, er tinglyst forhold, der kan begrænse eller forhindre byggeriet. Oplysning herom kan ses i Tingbogen ved Tinglysningsretten i Hobro, Majsmarken 5, 9500 Hobro, tlf. 9968 5800.
 • om der er udarbejdet en lokalplan for det område, hvor byggeriet ønskes opført, og om byggeriet kan overholde de bestemmelser, som er anført i lokalplanen. Se evt. "Hvad gælder for mig"
 • om byggeprojektet kræver en landzonetilladelse.
  Læs mere om landzonetilladelser her
 • om byggeprojektet kræver miljøgodkendelse.
 • om byggeprojektet kræver godkendelse hos brandmyndighederne.
 • om byggeprojektet kan overholde bygningsreglementets bestemmelser.
 • om der skal søges byggetilladelse til byggeriet.
 • om opsætning af solceller kræver tilladelse.
  Se Kommunens administrationsgrundlag 
 • om skiltning kræver tilladelse, se evt. lokalplan eller skiltepolitikken. Se kommunens skiltepolitik her

Vær opmærksom på at der i Nyborg Bykerne gælder særlige regler for bygningernes facader, vinduer og tage m.m.

Sidst opdateret 13. december 2019