Regler for udhuse, carporte m.v.

Regel for udhuse, carporte, overdækkede terrasser og lignende sekundære bygninger i boligområder.

En ansøgning om byggetilladelse behandles efter bygningsreglement BR18.

Der er indført nye regler, der betyder, at carporte, garager, udhuse og overdækkede åbne terrasser i boligområder kan udføres uden tilladelse under visse forudsætninger.

Er det samlede areal af sekundære bygninger (udhus, carport, garage, overdækket terrasse, drivhus og lignende) over 50 m² på grunden = matriklen eller medfører en tilbygning at arealet bliver over 50 m² gælder de almindelige regler, og der skal søges byggetilladelse.

For beregning af bebyggelsesprocenten er der et fradrag på 50 m² for enfamiliehuse og sommerhuse, for rækkehuse er fradragsrammen 20 m² (jf. BR18, §454).

For at bygge uden tilladelse skal byggeretten overholdes: Bygningsreglement 2018 (BR18), §181, samt gældende lokalplan eller evt. deklaration.

Se styrelsens vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

Husk

  • at tjekke om din ejendom er omfattet af en lokalplan og de bestemmelser den fastlægger,
  • at undersøge om der er bygge- eller beskyttelseslinjer i forhold til naturbeskyttelse og fredninger.
  • at regne og måle på om du kan opføre det lovligt efter gældende regler,
  • at arealer og materialer til vægge og tag skal indberettes til BBR-myndigheden.

Læs mere under afsnittet ”Skal du bygge”

BR18 Bygningsreglement 2018  

Byggeloven

Sidst opdateret 18. februar 2021