Indefrysning af lån til betaling af stigning i grundskylden

Information til ejendomsskattebilletten om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020.

Loven er ændret pr. 18. december 2020.

Få mere information her - se kapitel 4

Få mere information om indfrielse af indfrosset grundskyld her 

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over kr. 200 pr. ejer. Indefrysningbeløbet er et lån. For at sikre en enkel ordning kan ordningen ikke fravælges eller indfries i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

De ejendomme, som er omfattet af loven får automatisk opsat indefrysningsbeløbet. Beløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og fratrukket den årlige opkrævning.

Beløbet svarer til stigningen i grundskylden i forhold til det foregående år, med enkelte undtagelser.

Det indefrosne beløb skal tilbagebetales, hvis ejendommen skifter ejer. Opkrævning udsendes automatisk fra ejendommens beliggenhedskommune. Hvis ægtefælle overtager ejendommen, overføres lånet til vedkommende.

Der udsendes årsopgørelse af lån til betaling af stigning i grundskylden til ejendomsejere, der er omfattet Boligpakken, i første halvdel af januar måned.

Find mere information om indefrysningsordningen her

Find mere information om ændringer i indefrysningsordningen for 2021-2024 her

Spørgsmål vedr. indefrysningsordningen kan rettes til Teknik- og Miljøafdelingen – Plan og Byg på tlf. 6333 7943 eller 6333 7115 eller på mail teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Hvis der er udsendt indbetalingskort: Spørgsmål vedr. betalingen kan rettes til Borgerservice – på tlf. 6333 7121 eller 6333 7769.

Sidst opdateret 06. januar 2021