Fejlbehæftede overjordiske plast olietanke

Hvis der på din ejendom er placeret en overjordisk plastolietank af mærket Titan R1225 som er produceret af Kingspan Miljøcontainer i perioden 2002 – 2004 skal tanken evt. tages ud af drift.

Det skal den hvis den er en i den serie af tanke som i perioden er fremstillet af en dårlig kvalitet plast.
Den dårlige plastkvalitet betyder at der med tiden kan opstå revner i den øverste del af tanken. Hvis der opstår revner kan olien løbe ud og forårsage en jordforurening.

For at få afklaret om ejendommens olietank er fejlbehæftet, skal du først fastlægge, hvornår tanken er produceret.

Hvis tanken er fra 2002 – 2004 kan du rette henvendelse til Thyholm Olieservice på tlf. 97 87 16 31 og få hjælp til at fastslå, om den pågældende tank er fejlbehæftet.

Hvis din olietank sløjfes og ny opstilles, skal du huske at afmelde den gamle samt  anmelde den nye tank til kommunen. Tankattest på ny tank skal fremsendes til kommunen i forbindelse med anmeldelsen.

Spørgsmål vedrørende olietanke kan altid rettes til Teknik- og Miljøafdelingen.

Sidst opdateret 22. august 2016