Olie-plasttank

Hvis du opbevarer fyringsolie i en plast olietank, så vil du i forbindelse med, at din olieleverandør næste gang kommer forbi og fylder olie på tanken, sandsynligvis modtage nedenstående besked og en pjece om, at du skal være opmærksom på en øget risiko for skader på tanken.

Q&A: Tjek din olie-plasttank (for privatkunder). 

Hvorfor har jeg fået en pjece?

For at gøre opmærksom på en øget risiko for skader på plasttanke, især hvis din tank står udendørs og er lys- og varmepåvirket. 

Se pjecen Tjek din olie-plasttank her

Er der tale om alle plasttanke?

Der er primært tale om plasttanke fra Titan-Kingspan.

Hvorfor opstår skaden? Min tank er relativ ny og stadig inden for aldersgrænsen

Teknologisk Institut har undersøgt flere tanke, og skaden opstår som kombination af forskellige faktorer. Skaden opstår primært grundet støbeprocessen, hvor UV- og farvepigmenter ikke fordeles jævnt i støbningen, især i samlingspunkter og hjørner/rundinger. Når disse overflader udsættes for lys, oxideres plasten, og der opstår trækspændinger i plasten, hvilket fører til revner.

Jeg har konstateret revner i min tank. Kan jeg få en ny tank eller erstatning?

Producenten Titan-Kingspan er gået konkurs. Derfor kan der hverken gives erstatning i form af refusion eller ny tank (vi er kun leverandør af fyringsolien og ikke tanken).

Kan jeg selv gøre noget for at undgå (yderligere) skader på tank?

Det er vigtigt at holde øje med den jævnligt især i sommermånederne.

Hvor hurtigt skal jeg gøre noget ved det? Skal tankes udskiftes eller lukkes med det samme?

Det skal vurderes af en tekniker. Er der væsentlige skader, skal tankes tages ud af brug og tømmes for olie. Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde at sende en tekniker.

Er jeg stadig dækket af forsikringen, hvis jeg har konstateret begyndende revner og vælger ikke at udskifte min olietank?

Du har pligt til at reagere og begrænse tabet (tabsbegrænsningspligten). Kontakt Topdanmark. De vil vurdere sagen.

Skal tanken tømmes og i så fald af hvem, hvis jeg ikke længere ønsker at have den i brug?

Ja. Hvis tanken vurderes skadet med risiko for olieudslip, skal tanken tømmes og tages ud af brug. Det er op til selskaberne, om de vil tilbyde tømning af tanken.

Er der en tilskudsordning til tømning af tanken?

Nej. Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde tilskud.

Jeg har konstateret revner i min tank med olieudslip. Hvad gør jeg?

I tilfælde af olieudslip skal du kontakte Topdanmark, hvor du automatisk er omfattet af olieforureningsforsikringen, når du køber din fyringsolie gennem os. Du skal sørge for så vidt muligt at begrænse skaden og forureningen. Kontakt kommunen og evt. ringe 112 ved alvorlig læk.

Er jeg forsikret?

Hvis du har købt din fyringsolie af os eller en af vores underleverandører er du automatisk forsikret hos Topdanmark (olieforureningsforsikringen).

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen erstatter udgiften til at opfylde myndighedernes krav og påbud om forurenet jord. Afhængig af skadernes omfang, kan det indebære:

  • Undersøgelser af den konstaterede olieforurening
  • Fjernelse af den konstaterede olieforurening, således at olieforureningen med høj grad af sikkerhed ikke udgør eller kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet
  • Erstatning for tanken, såfremt forureningen stammer fra denne. Erstatningen omfatter tillige lovliggørelse af installationen.

Hvem skal jeg ellers kontakte - andre myndigheder? Og hvem gør det?

  • Din kommune
  • Ring evt. 112 ved akut stort oliespild
  • Topdanmark

Sidst opdateret 01. april 2019