Radon

Radon er en radioaktiv luftart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon kan trænge ind i dit hus gennem revner og sprækker i fx fundamentet og kan over længere tid forøge risikoen for lungekræft – særligt hvis du samtidig er ryger. Det er derfor vigtigt at holde indholdet af radon i luften indendørs på et så lavt niveau som muligt.

På Radonguiden.dk kan du bl.a. se fire film om radon og finde en liste over firmaer, der tilbyder radonmåling samt gode råd og vejledning til, hvordan du skal forholde dig, hvis der er målt et højt radonindhold i dit hus.

Radonguiden.dk er udviklet i et samarbejde mellem Ministeriet for klima- energi og bygninger, Statens Institut for Strålebeskyttelse, Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Realdania.

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende gasart, der dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon lugter ikke, kan ikke ses og ikke smages. Over længere tid kan radon være med til at øge risikoen for lungekræft. Risikoen er 25 gange større, hvis man også er ryger.

Radon kan trænge ind i huset fra undergrunden, hvis der er revner, sprækker og utætheder i fx fundamentet. Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af kælderforhold, husets alder og hvor i landet du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor meget radon der er i undergrunden i Danmark. Risikoen for radon i huset øges også, hvis du ikke har kælder eller hvis dit hus er bygget før 1998, hvor radonsikring blev et lovkrav i Bygningsreglementet.

Hvordan finder du ud af, om der er et forhøjet radonniveau i boligen?

Besvar de tre spørgsmål om kommune, kælderforhold og byggeår her på siden og få mere information på Radonguiden.dk om risikoen for radon i dit hus.

For at vide præcis hvor meget radon der er i dit hus, er det nødvendigt med en radon-måling. Det er nemt og koster typisk mellem 500 og 1.000 kr. På Radonguiden.dk kan du læse mere om hvordan du kan få målt radonniveauet i dit hus.

Læs mere om Radon her

Sidst opdateret 19. juli 2021