Frit valg af skorstensfejermester

Nyborg Kommune har aftale med skorstensfejermester Torben Hviid og skorstensfejermester Michelsen I/S ved Lars G. Michelsen og Anne G. Michelsen om at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde i Nyborg Kommune.

Torben Hviid udfører arbejdet i tidligere Ullerslev Kommune (distrikt 3), og Michelsen I/S ved Lars G. Michelsen og Anne G. Michelsen i tidligere Nyborg og Ørbæk kommuner (distrikt 1 og 2).

Se kort over distrikterne

Nyborg Kommune opkræver gebyret over ejendomsskattebilletten, og afregner det til henholdsvis skorstensfejermester Torben Hviid og skorstensfejermester Michelsen I/S ved Lars G. Michelsen og Anne G. Michelsen.  Eventuelle reguleringer i løbet af året skal ske direkte med skorstensfejermesteren.

Du kan frit vælge mellem de to ovennævnte skorstensfejermestre, eller du kan vælge en anden uddannet skorstensfejer. Skorstensfejeren skal være kontraktlig bundet af en aftale, der tager udgangspunkt i den vejledende standardaftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere udarbejdet af KL og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

Ønsker du at skifte skorstensfejer, skal du udfylde nedenstående blanket og sende det til din nuværende skorstensfejermester og samtidig sende en kopi til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Blanket - skift skorstensmester

Vælger du  en anden skorstensfejer, end den, der er tilknyttet distriktet, skal du aftale med vedkommende, hvorledes gebyret skal afregnes.

Ønsker du ikke at benytte dig af det frie valg, skal du intet foretage dig.

Sidst opdateret 18. februar 2021