Hvad er frivillighed?

”Frivillighed er den vilde blomst, der skal værnes om. Den skal kunne blomstre uden om unødvendige regler og bureaukrati og den skal bygge på kreativitet, engagement og motivation hos de frivillige”.

Frivilligt arbejde er karakteriseret ved:

  • at være frivilligt, dvs. at arbejdet ydes uden nogen form for tvang (f.eks. fysisk, retslig eller økonomisk)
  • at det er ulønnet, imidlertid med mulighed for godtgørelse for omkostninger og symbolske handlinger
  • at det udføres for andre end familie og slægt samt er til gavn for andre end en selv
  • at det er af formel karakter, dvs. at aktiviteten foregår inden for rammen af en organisation eller en anden form for struktur eller aftalt frivilligt arbejde
  • at dets primære formål ikke er at skabe overskud, og et evt. overskud må ikke fordeles til ”ejerne”, f.eks. foreningens medlemmer.

Læs mere om frivillighed på www.frivillighed.dk

Sidst opdateret 09. juni 2016