Enhedsomkostninger 2012

Offentliggørelse af Nyborg Kommunes enhedsomkostning 2012 i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Særligt tilrettelagt kommunalt projekt ”Job- og uddannelsesvejen” 182 kr. pr. uge

Særligt tilrettelagt kommunalt projekt  ”Kompetenceløft”  139 kr. pr. uge

Særligt tilrettelagt kommunalt projekt ”TTA”  440 kr. pr. uge

Enhedsomkostningen er ikke fratrukket statsrefusion på 50 % .

Sidst opdateret 09. februar 2018