Nyborg Sprogskole

På Nyborg Sprogskole tilbyder vi undervisning på danskuddannelserne 1, 2 og 3.

Som kursist bliver du placeret på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Hver af de tre danskuddannelser består af seks moduler. Hvert modul afsluttes med en test, som du skal bestå for at komme videre på næste modul. Hver danskuddannelse har en afsluttende prøve.

På alle danskuddannelserne lærer du at beherske det danske sprog mundtligt og skriftligt. Derudover får du indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

I undervisningen indgår it-baserede undervisningsprogrammer.

Nyborg Sprogskole, Skovbrynet 17, 5800 Nyborg 
Leder Birgitte Hansen
Tlf. 6333 7888 / 2383 9994
E-mail: sprogskole@nyborg.dk

Få mere information på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmesiden og i pjecen og Nyborg Sprogskole.

Danskundervisning og prøver for udlændinge på uim.dk

Nyborg Sprogskole

Danskuddannelse

Nyborg Kommune tilbyder dansk undervisning til udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i kommunen, eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser mv. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere adgang til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Det koster et depositum på 2.000 kr. at påbegynde danskuddannelsen.

Udlændinge, der har opholdstilladelse som flygtninge, au pair, skal ikke betale depositum.

Du skal henvende dig til Jobcenter Nyborg, Ringvej 3a, 5800 Nyborg til Susanne Fredgart tlf. 6333 7819.

Sidst opdateret 19. maj 2021